Hakkımızda

Kalite Politikamız

ENTEGRE SİSTEM POLİTİKASI

 

    Firmamızın değişmez prensipleri; daima başarı, sorunsuz hizmet, zamanında teslimat ve kalitedir. Bu prensiplerle yoluna devam eden firmamız sizlere çok daha iyi hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Şirketimiz Kalite & Çevre politikasını aşağıdaki ilkeler etrafında oluşturmuş ve uygulamaya almıştır.

  • Firmamızın tüm çalışanların katılımı ile Gelişen ve Değişen Müşteri isteklerini, Ulusal ve Uluslararası Kalite Standartlarına uygun olarak, en ekonomik şekilde ve istenilen teslim süresi içinde üreterek müşterilerimizi memnun etmek,
  • Ürünlerimizi ve Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirerek, yurt içinde ve yurt dışında tercih edilen bir firma olmak
  • Yasalara, Mevzuatlara Tavizsiz Uymak
  • Kalite & Çevre Yönetim Sistemlerinin Şartlarına Uymak ve Sürekli İyileştirme Sağlamak
  • Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
  • Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek
  • Çevresel boyutları belirlemek çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek ve sürekli güncellemek
  • Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıkların miktarını ve doğal kaynak tüketimini azaltmak için gerekli çalışmaları yaparak, kirliliği önlemek
  • Geri dönüşüm imkânı olan her türlü mamul, yarı mamul ve hammaddenin yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeleri yapmak
  • Söz konusu yaklaşım ve önceliklerimizi kamuoyu ve diğer ilgi gruplarımızla paylaşmak

Şirket personelimizin bu ilkeler etrafında çalışmaları ve bilinçli hareketleri kurulan Kalite & Çevre yönetim sistemimizin etkinliği açısından son derece önem arz etmektedir.                                                                                                   

 

                                                                                                      GENEL  MÜDÜR                                                                                                        

 

 EP.01 YAY.TAR: 01.08.2015 / REV.TAR:00 REV.NO:00