Hakkımızda

Hakkımızda

ALAZAN DÖKÜM KİMYASALLARI VE ENDÜSTRİSİ METAL SAN. TİC. A.Ş

Döküm sanayinin döküm kimyasallarında dışa bağımlılığını ortadan kaldırma, birebir müşteri istekleri doğrultusunda ürün geliştirme, Türk düküm sanayisinin kalitesini en üst seviyeye çıkartırken  aynı zamanda insan sağlığı ve çevreye duyarlı ürünler geliştirmektedir. Alazan  ürünlerinin kalitesine ve müşteri memnuniyetine önem veren kuruluştur. Müşterilerin teknik sorunları ile yakından ilgilenilmekte ve gerektiğinde her türlü teknik yardımda bulunulmaktadır. Üretilen döküm kimyasallarının reaksiyon özellikleri bilgisayarlı test cihazları ile laboratuarımızda kontrol edilmekte ve elde edilen reaksiyon değerleri bir veri tabanında saklanmaktadır. Bu sayede her şarjın aynı kalitede olması sağlanmaktadır.

Alazan Döküm Kimyasalları

DÖKÜM BOYALARI…

ALAZAN kum kalıp ve maça boyama ürünleri dökümhane operatörlerinin mümkün olan en yüksek işletme verimliliği düzeyinde, olabilecek en düzgün döküm yüzeylerine ulaşmalarını sağlar. Çalışmalarımızda gelişmiş akış bilim ve süspansiyon teknolojilerine odaklandığımız ve en üstün kaliteli refrakterleri kullandığımız için, ALAZAN reçineli kum kalıp boyama maddeleri olarak döküm sanayi mizin kalitesine üstün kalite kazandırmayı hedefleyen TÜRK imalatçı firmasıdır.

ALAZAN döküm boyama ürünleri;

  • Başta damarlaşma, kum metal füzyonu ve metalin kalıba nüfus etmesi , boyama akış bilimi ve süspansiyon teknolojilerindeki öncü çalışmalarının boyanmış maça sakatı ve onarımı ve boyama sonrası maça tamirinden kaynaklanan yavaşlamaları asgariye indirmesi sayesinde, verimlilikte artış sağlamaktadır.
  • Yapılan döküm sürecinde sağlıklı bir element rolü üstlenerek ve dökümlerin matalürjik özellikleriyle yüzey görüntülerini iyileştirerek hasarları azaltmaya ek olarak, kaliteyi geliştirilmiştir. Refrakter boyalar erimiş metalle kalıp veya maçanın alt katmanı arasında koruyucu bir engel oluşturur. Bitmiş parçanın yüzey kalitesi ile yarı mamul döküm yüzeyinin kalitesi arasındaki kesin ilişk büyük öneme sahiptir. Bu sebeple boyama yapısı veya uygulama metodu içindeki uyumsuzluklar parçanın yüzey kalitesine yansıyacaktır. Yarı mamul döküm yüzeydeki iyileştirme, kum tane izlerinin kaldırılması kadar basit olabilir ama çoğu zaman bir dizi döküm hatasının azaltılması ve yok edilmisidir:
  • Metal penetrasyon ve damarlaşma
  • Yetersiz parça sıyrılması
  • Kalıp aşınması
  • Gaz hasarları
  • Metal / Kalıp Reaksiyonları
  • Kum Genleşme Hasarları
  • Metalürjik Hasarlar

 

                 ALAZAN boyaları çevreye duyarlı ve insan sağlığını tehdit etmeyen tümüyle doğada cözülen, dikkatli bir şekilde seçilen refraktedolgu malzemeleri, akış bilim teknolojisini ve uygulama özellikleri sayesinde, belirli bir alt katmana doğru boyama yapısını uygulamak ve böylece dökümün yüzey düzgünlüğü sağlamak üzere tasarlanmıştır.

                Serideki ürünler daldırma, akışla kaplama, fırçalama, sıvama ve püskürtme yöntemleriyle uygulanabilecek şekilde, ALAZAN ar-ge tarafından özel olarak geliştirilmiştir.